Program

 

 

Cilj osnivanja NARODNOG EVROPSKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE ogleda se u posebnoj potrebi da se pokrene, vodi i realizira novo političko djelovanje u cjelini bosanskohercegovačkog društva radi rekonstruisanja i osnaženja svih oblika političke vlasti u skladu sa temeljnim načelima država uključenih u Europsku uniju, a posebno provođenjem sljedećih ciljnih sadržaja:

 

 

- Očuvanje suvereniteta, nezavisnosti i cjelovitosti države Bosne i Hercegovine, kao i nepovredivosti njenih granica;

- Zalaganje za punopravno uključivanje Bosne i Hercegovine u Evropsku Uniju i NATO, te druge evropske i svjetske organizacije;

- Vraćanje naziva Republika Bosna i Hercegovina;

- Afirmaciju bosanskog identiteta kao zajedničkog identiteta svih građana Bosne i Hercegovine;

- Afirmaciju i odbranu nacionalne samobitnosti kao i nesputan kulturni i svaki drugi razvoj svih naroda, nacionalnih i etničkih manjina u Bosni i Hercegovini;

- Vraćanje dostojanstva boračkoj populaciji kroz zapošljavanje i egzistencijalno zbrinjavanje;

- Demokratiju u društvenom i političkom životu i funkcioniranje pravne države;

- Afirmaciju ljudskih prava i sloboda;

- Slobodu medija i nezavisnost javnih servisa;

- Ravnopravnost spolova;

- Otklanjanje svih oblika diskriminacije;

- Borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala;

- Jedinstvo obrazovnog sistema u skladu sa evropskim standardima;

- Jačanje poduzetničkog duha;

-Zagovaranje odgovornosti prema položaju najugroženijih dijelova bosanskohercegovačkog društva (djeca i starci, invalidi i bolesni, itd.);

- Zaštita i unaprjeđenje životne sredine;

- Slobodnu aktivnost vjerskih zajednica zasnovanu na autonomiji i vjerskim slobodama građana;

- Dosljedno provođenje principa tržišne privrede, ravnopravnost svih oblika vlasništva, privatno poduzetništvo i ukidanje svojine bez vlasnika;

- Odgoj i obrazovanje u skladu sa tradicijom i suvremenim potrebama bosanskohercegovačkog društva;

- Unaprjeđivanje socijalnih prava;

- Razvijanje saradnje i jačanje veza sa BH dijasporom, i

- Afirmaciju mladih i njihovo uključivanje u javni i društveni život